Książka „CzwartePrzykazanie.pl”

24 listopada 2013

A2 Czwarte 01 Rgb 10

Książka „CzwartePrzykazanie.pl” to odpowiedź dla tych, którzy mając trzydzieści, czterdzieści i pięćdziesiąt lat, zadają sobie trudne pytania dotyczące starzenia się rodziców. Publikacja opowiada o tym, jak układać relacje między pokoleniami i zapewnić rodzicom dobrą, spokojną starość. Przybliżeniu różnych aspektów starzenia służą wywiady z ekspertami. Autorami książki są Iwona Schymalla i Maciej Zdziarski. Iwona Schymalla to wieloletnia dziennikarka i prezenterka Telewizji Polskiej. Zajmowała się m.in. problematyką zdrowotną oraz religijną. W 1998 r. otrzymała nagrodę Wiktora Publiczności. Od 1997 r. prowadziła relacje z wszystkich pielgrzymek Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski. Maciej Zdziarski jest dziennikarzem radiowym i telewizyjnym oraz działaczem społecznym. Opublikował książki „StarsiRodzice.pl. Recepty na dobrą starość” oraz „OswoićStarość.pl”. Pełni funkcję prezesa Instytutu Łukasiewicza.

Cykl wywiadów do książki „CzwartePrzykazanie.pl” otwiera rozmowa z ks. abp. prof. dr hab. Markiem Jędraszewskim, metropolitą łódzkim. Metropolita Łódzki  wskazuje – w kontekście rozumienia potrzeb osób starszych –  na potrzebę posługiwania się  wyobraźnią miłosierdzia, o której mówił Ojciec Święty Jan Paweł II. Wywiadów do książki „CzwartePrzykazanie.pl” udzielili wybitni lekarze, m.in. prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki, krajowy konsultant ds. geriatrii, dr hab. med. Tomasz Zdrojewski, przewodniczący Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk oraz prof. dr hab. Andrzej Milewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. O dylematach moralnych związanych z koniecznością zapewnienia stałej opieki chorym rodzicom, zwłaszcza w kontekście wiary, mówi prof. dr hab. Stanisława Steuden, psycholog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

image001

Książki „CzwartePrzykazanie.pl” nie można traktować jako poradnika o relacjach ze starzejącymi się rodzicami. Publikacja ma służyć informacją, podpowiedzią, czasem sugestią. Proponować recepty, ale ze świadomością, że nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. Autorzy o pomoc w formułowaniu podpowiedzi poprosiliśmy ekspertów z różnych dziedzin nauki – od geriatrii i gerontologii, przez psychologię i socjologię, do kultury fizycznej. Każdy z rozmówców uczy czegoś nowego. Do tomu zostały włączone rozmowy zamieszczone we wcześniejszych książkach współautora tej publikacji, Macieja Zdziarskiego – „StarsiRodzice.pl. Recepty na dobrą starość” i „OswoićStarość.pl”.

Jednym z kluczowych zadań publikacji „CzwartePrzykazanie.pl” jest pomoc w odnajdywaniu takich rozwiązań, by przedstawiciele różnych pokoleń starzejącego się społeczeństwa nawzajem mogli od siebie czerpać i obdarowywać się doświadczeniami oraz wsparciem. Dzięki życzliwości Księdza Arcybiskupa przesłanie o bezcennym charakterze wymiany międzypokoleniowej płynące z tej książki trafi do wiernych Archidiecezji Łódzkiej.