Czwarte Przykazanie

Prezes Instytutu Łukasiewicza w TVP INFO: aktywni seniorzy zmieniają wizerunek osób starszych w Polsce

21 września 2013 w Aktualności, Aktualności Łódź Czwarteprzykazanie.pl

Sytuacja polskich emerytów oraz wyzwania stojące przed starzejącym się społeczeństwem to główne tematy dzisiejszego programu „Debata INFO” w TVP INFO. Do dyskusji zostali zaproszeni Marzena Breza, dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w MPiPS, Anna Chabiera z biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Maciej Zdziarski, prezes Instytutu Łukasiewicza. Czytaj całość →

Wywiad z Iwoną Schymallą w „Gościu Niedzielnym”

21 września 2013 w Aktualności, Aktualności Łódź Czwarteprzykazanie.pl

W opolskim wydaniu „Gościa Niedzielnego” ukazał się wywiad z Iwoną Schymallą, współautorką książki „CzwartePrzykazanie.pl”. W rozmowie z Karolem Adamskim Iwona Schymalla powiedziała, że lektura wywiadów zamieszczonych w książce może wiele nauczyć o relacjach ze starzejącymi się rodzicami, a te praktyczne rady można wykorzystać. Iwona Schymalla podkreśliła, iż lekcję na temat starzenia się dał nam Ojciec Święty błogosławiony Jan Paweł II, który mimo swojej choroby zawsze stawiał na pierwszym miejscu człowieka. Przypomnijmy – dziennikarka relacjonowała wszystkie pielgrzymki Ojca Świętego od 1997 roku. Czytaj całość →

Prezydent Bronisław Komorowski otrzymał książkę „CzwartePrzykazanie.pl”

17 września 2013 w Aktualności, Aktualności Łódź Czwarteprzykazanie.pl

W obecności prezydenta Bronisława Komorowskiego samorządowcy z Opolszczyzny podpisali porozumienie dotyczące Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. Ordynariusz opolski, bp Andrzej Czaja, wręczył prezydentowi Komorowskiemu egzemplarz książki „CzwartePrzykazanie.pl”. Publikacja stanowi wkład diecezji w działania Specjalnej Strefy Demograficznej. Czytaj całość →

„CzwartePrzykazanie.pl” na złotym jubileuszu małżeństw

16 września 2013 w Aktualności, Aktualności Łódź Czwarteprzykazanie.pl

15 września br. w kościele seminaryjnym w Opolu została odprawiona Msza św. dziękczynna dla 535 par obchodzących złote gody. Uroczystości przewodniczył Biskup Paweł Stobrawa. Po zakończeniu Mszy można było nabyć książkę „CzwartePrzykazanie.pl”, która powstała dzięki współpracy Instytutu Łukasiewicza i Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia w Opolu. Czytaj całość →

O książce „CzwartePrzykazanie.pl” na antenie Radia Watykańskiego

13 września 2013 w Aktualności, Aktualności Łódź Czwarteprzykazanie.pl

Radio Watykańskie wyemituje audycję poświęconą wspólnemu projektowi Fundacji Instytut Łukasiewicza i Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia w Opolu. – Emisja przewidziana jest 23 września o godz. 20.05, a powtórka następnego dnia o 6.05. Audycja będzie także retransmitowana przez kilkanaście rozgłośni diecezjalnych w Polsce – informuje ojciec Leszek Gęsiak, dyrektor Polskiej Sekcji Radia Watykańskiego. Czytaj całość →

Jasło: opieka farmaceutyczna wyzwaniem w starzejącym się społeczeństwie

9 września 2013 w Aktualności, Aktualności Łódź Czwarteprzykazanie.pl

Rosnąca liczba osób w podeszłym wieku oznacza konieczność dostosowania wielu sfer życia, w tym medycyny i farmacji, do ich potrzeb. Leczenie starszych to zajęcie wymagające szczególnie dobrej współpracy między lekarzem, farmaceutą i pacjentem. O rosnącej roli opieki medycznej i farmaceutycznej w starzejącym się społeczeństwie dyskutowali uczestnicy konferencji „Apteka Łukasiewicza, czyli człowiek w centrum uwagi”, zorganizowanej przez Fundację Instytut Łukasiewicza i Urząd Miasta Jasła.

Jak chorują seniorzy?

Naukową część konferencji rozpoczął wykład dr med. Alicji Klich-Rączki, geriatry z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wystąpienie poświęcone było problemowi wielochorobowości i wielolekowości w geriatrii. Specjalistka przedstawiła katalog chorób swoistych w starości, zmian inwolucyjnych oraz chorób, które w przypadku osób starszych mają inny przebieg. Trudności diagnostyczne wynikają z atypowych symptomów (np. braku objawów, masek chorobowych), braku wyraźnych zmian w badaniach laboratoryjnych, a także mniejszej wiarygodności wywiadu i utrudnionej współpracy przy badaniach dodatkowych.

Część prelekcji poświęcona została tzw. „wielkim zespołom geriatrycznym”, czyli chorobom swoistym w geriatrii. Należą do nich otępienia, majaczenie, nietrzymanie zwieraczy, upadki oraz tzw. zespół słabości (Frailty). – Człowiek starszy rzadko jest zdrowy. Osoby do 69. roku życia mają średnio 2,8 schorzeń. Najstarsi, po 80. roku życia – 3,7 schorzeń – zauważyła dr Klich-Rączka.

Starsi pacjenci „lubią” leki

Wielość chorób pociąga za sobą konieczność przyjmowania dużych ilości leków. – Problemem jest nie tylko ich ilość, ale też fakt, że działają na zmieniony w starości organizm – podkreślała geriatra. – W starszym wieku zwiększa się ilość tkanki tłuszczowej, zmniejsza się zawartość wody. Występuje skłonność do obrzęków, pogarsza się wątrobowy metabolizm leków. Są one także słabiej wydalane przez nerki. Ten sam lek może zupełnie inaczej zadziałać ze względu na wiek pacjenta.

Jak dodała, zadaniem lekarza leczącego starszego pacjenta z wielochorobowością często jest wybór „mniejszego zła”. Standardy postępowania narzucają lekarzom stosowanie określonego rodzaju leków np. w przypadku choroby niedokrwiennej, niewydolności serca czy cukrzycy. – Stwarza to ogromne wyzwanie dla lekarza zajmującego się pacjentem. Musimy pamiętać, że przy jednoczesnym zażywaniu 5 leków ryzyko wystąpienia interakcji wynosi 50%, a w przypadku 8 – 100%. Jeżeli podajemy pacjentowi 10 leków, szkodzimy mu – podkreślała dr Klich-Rączka.

Niebezpieczna farmakoterapia

Kwestię błędów w farmakoterapii podjęła także dr farm. Agnieszka Neumann-Podczaska z Katedry Geriatrii i Gerontologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Opowiedziała o zjawisku kaskady preskrypcji. – W geriatrii bardzo często leczymy nie same schorzenia, ale skutki działań niepożądanych leków. Często nie rozpoznajemy tych działań i leczymy je jako chorobę – mówiła dr Neumann-Podczaska.

Specjalistka zaprezentowała kilka przykładów niebezpiecznych interakcji i działań niepożądanych leków, które są popularne wśród starszych pacjentów, m.in. wyciągów z grejpfruta, dziurawca, a także niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Pokazywała, jakiego typu kroki może podjąć farmaceuta, by zapobiec błędom w farmakoterapii seniorów.

Opieka farmaceutyczna

Odpowiedzią na problemy z farmakoterapią starszych pacjentów jest opieka farmaceutyczna. Katedra Geriatrii i Gerontologii UM w Poznaniu realizuje projekt opieki farmaceutycznej w geriatrii, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. – Chcemy pokazać, jak praktycznie oceniać poprawność farmakoterapii. Mamy nadzieje, ze to, co uda nam się stworzyć, będzie docelowo narzędziem pracy wszystkich farmaceutów – mówiła dr Neumann-Podczaska.

Temat opieki farmaceutycznej podjął także dr Wojciech Kuźmierkiewicz, prezes Naukowej Fundacji Polpharmy. – O potrzebie świadczenia takiej opieki przekonuje nas przykład innych krajów. Stworzenie tego modelu w Stanach Zjednoczonych wynikało z potrzeby lepszego wykorzystania farmaceuty i zmiany roli apteki. Farmaceuta może pomóc pacjentowi uniknąć problemów odlekowych w sytuacji, gdy ten chodzi do kilku lekarzy. To, czym może wygrać dziś aptekarz, to opieka farmaceutyczna – stwierdził dr Kuźmierkiewicz.

Przestrzeganie zaleceń lekarskich jako wyzwanie

Uczestnicy konferencji zgodnie przyznali, że w opiece farmaceutycznej kluczową kwestią jest wsparcie przestrzegania zaleceń lekarskich przez pacjentów (compliance). Sprawą tą od lat zajmuje się Naukowa Fundacja Polpharmy, na zlecenie której kilka lat temu przeprowadzono badania dotyczące poziomu przestrzegania zaleceń lekarskich przez pacjentów. – Próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie, co pacjentów motywuje do przestrzegania zaleceń lekarskich, a co jest barierą, nie pozwalającą stosować się do nich – wyjaśniała Bożenna Płatos, kierownik biura Fundacji.

Dr hab. med. Przemysław Kardas, profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przedstawił wyniki badań dotyczących przestrzegania zaleceń lekarskich przez pacjentów. Według tych danych jedna czwarta recept nigdy nie jest realizowana, a połowa pacjentów, którzy wykupują przepisane leki, nie przestrzega zaleceń co do ich stosowania. Ocenia się, że blisko jedna piąta hospitalizacji osób starszych jest uwarunkowana nieprzestrzeganiem zaleceń terapeutycznych.

Jak dowodził prof. Kardas, Polacy lekceważą zalecenia terapeutyczne zarówno w chorobach bezobjawowych (jak nadciśnienie czy cukrzyca), jak i objawowych (np. infekcje, padaczka, astma). Według specjalisty kluczowa jest edukacja pacjentów i uświadomienie im szkodliwości takiego działania. – Lek, którego nie biorę, nie działa. Lek, który biorę niesystematycznie, nie działa tak dobrze, albo nie działa w ogóle – zauważył prof. Kardas.

Komunikacja z pacjentem

Ekspert zwrócił uwagę na rozwiązania sprzyjające systematycznemu leczeniu, które są lub wkrótce będą do dyspozycji lekarzy i pacjentów. Należą do nich Zintegrowany Informator Pacjenta, system Internetowego Konta Pacjenta oraz e-recepta. – Kiedy pacjent leczy się niesystematycznie, cała nasza działalność lekarska i farmaceutyczna jest nic nie warta. Nie da się leczyć wbrew pacjentowi. Skutecznie można leczyć tylko razem z nim – podsumował prof. Kardas.

Na wagę dobrej komunikacji ze starszym pacjentem zwróciła uwagę także Agnieszka Turkot, psycholog z Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum UJ. – Choroba jest częścią historii życia, którą warto poznać, choć często ani lekarz, ani farmaceuta nie mają na to czasu – zauważyła. – Tymczasem często pacjent przychodzący do lekarza często wcale nie przychodzi po lek. Oczekuje raczej zrozumienia, wsparcia – tego, że ktoś zada mu pytanie, dlaczego cierpi.

Konferencję zakończyła dyskusja, podczas której prelegenci mówili o istocie opieki farmaceutycznej i szansach jej zaistnienia w polskich warunkach. Spotkanie odbywało się pod patronatem edukacyjnym „Czasopisma Aptekarskiego”. Patronat medialny nad konferencją objęły tytuły branżowe: „Aptekarz Polski”, „Farmacja Praktyczna”, „świat farmacji” oraz „Zdrowie Seniora”, a także media regionalne, m.in. Polskie Radio Rzeszów oraz „Gazeta Codzienna Nowiny”.

Nasze strony: