Prezes Instytutu Łukasiewicza powołany do Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej

7 marca 2014

Zarząd Województwa Małopolskiego ustanowił Małopolską Radę ds. Polityki Senioralnej, której zadaniem będzie doradzanie władzom regionu w sprawach dotyczących osób starszych. Marszałek Marek Sowa powołał do składu Rady m.in. Macieja Zdziarskiego, prezesa Instytutu Łukasiewicza.
Jest to pierwsza regionalna Rada, powołana po przyjęciu przez rząd w dniu 24 grudnia 2013 r. „Pakietu dla seniorów”. Wniosek o jej utworzenie Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW w porozumieniu z UTW w województwie małopolskim oraz organizacjami pozarządowymi. Instytut Łukasiewicza od początku był jednym z inicjatorów utworzenia tego organu doradczego.

Do zadań Rady należy współtworzenie głównych kierunków polityki senioralnej w wojewodztwie, wspieranie rozwoju uniwersytetow trzeciego wieku i działań mających na celu rozwój kształcenia ustawicznego adresowanego do osób 60+ oraz wypracowanie propozycji rozwiązań na rzecz środowiska seniorów województwa małopolskiego.

Pierwsze posiedzenie odbędzie sie 13 marca w Krakowie.